قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس قوچان و تخفیف در ترمینال تهران

تعاونی 14 پارسیان پایانه شرق

پایانه شرق -> قوچان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 16:45

اتوکار: Volvo VIP 2+1

22 صندلی خالی

1,230,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> قوچان

شهرهای بین راهی

سبزوار

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 17:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

16 صندلی خالی

1,230,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> قوچان

شهرهای بین راهی

سبزوار

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 17:30

اتوکار: ۲۵نفرهVOLVO-B9VIPتخت شو

17 صندلی خالی

1,230,000 ریال

      تاریخ حرکت