قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 14 پارسیان پایانه شرق

پایانه شرق -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

قوچان

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 09:30

اتوکار: Benz SC457 2+2
مشهدازجاده شمال 09381757050ابدالی

41 صندلی خالی

605,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> درگز

شهرهای بین راهی

سبزوار, قوچان

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 15:00

اتوکار: SCANIA-VIP مارال۲۵ نفره تخت شو

21 صندلی خالی

980,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان پایانه شرق

پایانه شرق -> قوچان

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 16:45

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

980,000 ریال

686,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> قوچان

%35 تخفیف

شهرهای بین راهی

سبزوار

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 17:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

25 صندلی خالی

980,000 ریال

637,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> قوچان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 17:30

اتوکار: ۲۵نفرهVOLVO-B9VIPتخت شو

25 صندلی خالی

980,000 ریال

882,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت