قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 14 پارسیان پایانه شرق

پایانه شرق -> قوچان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 16:45

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

22 صندلی خالی

815,000 ریال

733,500 ریال
شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> قوچان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 17:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

24 صندلی خالی

815,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> قوچان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 17:30

اتوکار: ۲۵نفرهVOLVO-B9VIPتخت شو

25 صندلی خالی

815,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> قوچان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 18:30

اتوکار: ۲۵نفرهVOLVO-B9VIPتخت شو

23 صندلی خالی

815,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت