قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> سرایان

%17 تخفیف

شهرهای بین راهی

فردوس (خراسان ), بجستان, برداسکن

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 15:00

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت قبل حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

19 صندلی خالی

980,000 ریال

813,400 ریال
شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> قائن (قائنات )

%40 تخفیف

شهرهای بین راهی

گناباد(قائن), بجستان, سبزوار, برداسکن

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 15:45

اتوکار: مارال۲۵* V.I.P تخت شو
40%تخفیف واریزی26-02155185424

14 صندلی خالی

980,000 ریال

588,000 ریال
پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> کاشمر

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

برداسکن

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

34 صندلی خالی

605,000 ریال

574,750 ریال
شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> فردوس (خراسان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

بجستان, سبزوار, شاهرود (سمنان ), برداسکن

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 16:00

اتوکار: V I P

18 صندلی خالی

980,000 ریال

833,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> قائن (قائنات )

%32 تخفیف

شهرهای بین راهی

گناباد, سبزوار, بجستان, برداسکن

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 16:15

اتوکار: اسکانیا وی ای پی۲۵صندلی

18 صندلی خالی

980,000 ریال

666,400 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت