قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> قائن

شهرهای بین راهی

بجستان, برداسکن, سبزوار, گناباد

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 14:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

19 صندلی خالی

1,030,000 ریال

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> قائن

شهرهای بین راهی

بجستان, برداسکن, سبزوار, گناباد

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 15:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

14 صندلی خالی

1,030,000 ریال

سیروسفر پایانه جنوب

پایانه جنوب -> قاینات (قاین )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

گناباد

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 15:40

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

25 صندلی خالی

1,030,000 ریال

875,500 ریال
شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> قائن (قائنات )

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

بجستان, برداسکن, گناباد(قائن)

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 15:45

اتوکار: مارال۲۵* V.I.P تخت شو
حضورمسافرین محترم 30 دقیقه قبل از حرکت الزامیست ۵۵۱۸۵۴۲۴الی26

13 صندلی خالی

1,030,000 ریال

772,500 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> گناباد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بجستان, برداسکن, سبزوار

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 16:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

19 صندلی خالی

1,030,000 ریال

927,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت