قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بجنورد و تخفیف در ترمینال تهران

تعاونی 14 پارسیان پایانه شرق

پایانه شرق -> درگز

شهرهای بین راهی

بجنورد

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 14:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

23 صندلی خالی

940,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> درگز

شهرهای بین راهی

گالیکش, بجنورد

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 14:30

اتوکار: ۲۵نفرهVOLVO-B9VIPتخت شو

22 صندلی خالی

1,220,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان پایانه شرق

پایانه شرق -> شیروان (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 16:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

20 صندلی خالی

1,220,000 ریال

      تاریخ حرکت