قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> اسفراین

شهرهای بین راهی

سبزوار

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
ترمینال جنوب

26 صندلی خالی

450,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه شرق

پایانه شرق -> بجنورد

شهرهای بین راهی

اسفراین

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 17:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

0 صندلی خالی

755,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> اسفراین

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 17:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

14 صندلی خالی

755,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> اسفراین

شهرهای بین راهی

بجنورد, سبزوار

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 18:00

اتوکار: وی ای پی تخت شو ۲۵ نفره
ترمینال جنوب

0 صندلی خالی

750,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اسفراین

%7 تخفیف

شهرهای بین راهی

سبزوار

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 18:30

اتوکار: وی آی پی + شام

0 صندلی خالی

755,000 ریال

702,150 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت