قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اسفراین

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سبزوار

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا /۴۴ تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

40 صندلی خالی

545,000 ریال

463,250 ریال
تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> اسفراین

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سبزوار, بجنورد

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 17:00

اتوکار: VIP تخت شو۲۵ نفره

21 صندلی خالی

900,000 ریال

765,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> بجنورد

شهرهای بین راهی

اسفراین

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 18:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

11 صندلی خالی

905,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> اسفراین

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سبزوار

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
ترمینال جنوب

39 صندلی خالی

540,000 ریال

459,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اسفراین

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سبزوار

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 18:30

اتوکار: ۲۵VIPنفره تخت شوبا(پذیرائی ویژه)تلفن تماس.۵۵۱۸۵۳۱۲

22 صندلی خالی

905,000 ریال

769,250 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت