قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> اسفراین

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سبزوار

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
ترمینال جنوب

38 صندلی خالی

540,000 ریال

459,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> بجنورد

شهرهای بین راهی

اسفراین

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 18:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

11 صندلی خالی

905,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اسفراین

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سبزوار

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 18:30

اتوکار: ۲۵VIPنفره تخت شو(پذیرائی ویژه وماسک).۵۵۱۸۵۳۱۲

22 صندلی خالی

905,000 ریال

769,250 ریال
تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> بجنورد

شهرهای بین راهی

سبزوار, اسفراین

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 18:30

اتوکار: SCANIA MARAL-VIP

13 صندلی خالی

905,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان پایانه شرق

پایانه شرق -> شیروان (خراسان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اسفراین

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 19:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

19 صندلی خالی

905,000 ریال

769,250 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت