قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> شیروان (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بجنورد, گنبدکاووس, گرگان, بهشهر

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 17:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

20 صندلی خالی

980,000 ریال

882,000 ریال
تعاونی 14 پارسیان پایانه شرق

پایانه شرق -> شیروان (خراسان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 17:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

9 صندلی خالی

980,000 ریال

784,000 ریال
تعاونی 14 پارسیان پایانه شرق

پایانه شرق -> شیروان (خراسان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 18:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1

15 صندلی خالی

980,000 ریال

784,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> شیروان (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بجنورد

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 19:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

18 صندلی خالی

980,000 ریال

882,000 ریال
تعاونی 14 پارسیان پایانه شرق

پایانه شرق -> شیروان (خراسان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 19:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

12 صندلی خالی

980,000 ریال

784,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت