قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 14 پارسیان پایانه شرق

پایانه شرق -> شیروان (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 17:00

اتوکار: Volvo B9R 2+2
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

39 صندلی خالی

480,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان پایانه شرق

پایانه شرق -> شیروان (خراسان )

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 18:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

17 صندلی خالی

815,000 ریال

774,250 ریال
تعاونی 14 پارسیان پایانه شرق

پایانه شرق -> شیروان (خراسان )

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 19:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

14 صندلی خالی

815,000 ریال

774,250 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت