قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بیرجند

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

طبس, بیابانک (اصفهان )

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 13:30

اتوکار: VIP25نفره

15 صندلی خالی

1,165,000 ریال

1,106,750 ریال
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> بیرجند

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

طبس, خور(اصفهان)

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی۲۵صندلی

20 صندلی خالی

1,165,000 ریال

1,106,750 ریال
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> بیرجند

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

طبس, خور(اصفهان)

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 15:00

اتوکار: مارال۲۵نفره(تخت شو)

21 صندلی خالی

1,160,000 ریال

1,102,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بیرجند

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

طبس, بیابانک (اصفهان )

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 15:30

اتوکار: VIP

18 صندلی خالی

1,165,000 ریال

1,106,750 ریال
تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بیرجند

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

طبس, بیابانک (اصفهان )

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 16:00

اتوکار: VIPمانتیتوردار

19 صندلی خالی

1,165,000 ریال

1,106,750 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت