قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بیرجند

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

طبس, بیابانک (اصفهان )

جمعه

1399/04/13 ساعت 13:30

اتوکار: VIP25نفره

18 صندلی خالی

1,400,000 ریال

1,330,000 ریال
تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بیرجند

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

بیابانک (اصفهان ), طبس

جمعه

1399/04/13 ساعت 15:00

اتوکار: VIPمانتیتوردار

23 صندلی خالی

1,400,000 ریال

1,330,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> بیرجند

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

طبس, خور(اصفهان)

جمعه

1399/04/13 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی۲۵صندلی

21 صندلی خالی

1,400,000 ریال

1,330,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> بیرجند

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

طبس, خور(اصفهان)

جمعه

1399/04/13 ساعت 15:00

اتوکار: مارال۲۵نفره(تخت شو)

20 صندلی خالی

1,400,000 ریال

1,330,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> بیرجند

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

طبس, بیابانک (اصفهان )

جمعه

1399/04/13 ساعت 15:30

اتوکار: ۲۵VIPنفره تخت شوبا(پذیرائی ویژه)تلفن تماس.۵۵۱۸۵۳۱۲

19 صندلی خالی

1,400,000 ریال

1,330,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت