قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس قاینات و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> قائن

شهرهای بین راهی

برداسکن, بجستان, سبزوار

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 14:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

11 صندلی خالی

1,670,000 ریال

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> قائن

شهرهای بین راهی

برداسکن, بجستان, سبزوار

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 15:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

11 صندلی خالی

1,670,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت