قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بشرویه و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> طبس

شهرهای بین راهی

خور(اصفهان), نائین, اردستان, بشرویه

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 15:00

اتوکار: V I P

15 صندلی خالی

1,560,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> طبس

شهرهای بین راهی

خور(اصفهان), اردستان, نائین, بشرویه

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 17:00

اتوکار: V I P

14 صندلی خالی

1,560,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت