قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> بیرجند

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

خور(اصفهان), طبس

شنبه

1398/12/03 ساعت 15:00

اتوکار: ولووی ای پی تک صندلی۲۵

17 صندلی خالی

1,030,000 ریال

978,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> بیرجند

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

خور(اصفهان), طبس

شنبه

1398/12/03 ساعت 15:00

اتوکار: مارال۲۵نفره(تخت شو)

20 صندلی خالی

1,030,000 ریال

978,500 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بیرجند

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

بیابانک (اصفهان ), طبس

شنبه

1398/12/03 ساعت 15:30

اتوکار: VIP

17 صندلی خالی

1,030,000 ریال

978,500 ریال
تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بیرجند

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

بیابانک (اصفهان ), طبس

شنبه

1398/12/03 ساعت 16:00

اتوکار: VIPمانتیتوردار

7 صندلی خالی

1,030,000 ریال

978,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> بیرجند

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

خور(اصفهان), طبس

شنبه

1398/12/03 ساعت 16:00

اتوکار: مارال وی آی پی ۲۵ صندلی مانیتوردار

7 صندلی خالی

1,030,000 ریال

978,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت