قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بیرجند

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

بیابانک (اصفهان ), طبس

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 13:30

اتوکار: VIP25نفره

17 صندلی خالی

1,235,000 ریال

1,173,250 ریال
تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بیرجند

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

بیابانک (اصفهان ), طبس

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 15:00

اتوکار: VIP25نفره

20 صندلی خالی

1,235,000 ریال

1,173,250 ریال
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> بیرجند

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

خور(اصفهان), طبس

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی۲۵صندلی

18 صندلی خالی

1,235,000 ریال

1,173,250 ریال
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> بیرجند

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

خور(اصفهان), طبس

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 15:00

اتوکار: مارال۲۵نفره(تخت شو)

21 صندلی خالی

1,230,000 ریال

1,168,500 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> بیرجند

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

بیابانک (اصفهان ), طبس

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 15:30

اتوکار: ۲۵VIPنفره تخت شو(پذیرائی ویژه وماسک).۵۵۱۸۵۳۱۲

22 صندلی خالی

1,235,000 ریال

1,173,250 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت