قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> خرمشهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس ولو 44

0 صندلی خالی

500,000 ریال

450,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> مسجدسلیمان

شهرهای بین راهی

اندیمشک

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+2

21 صندلی خالی

505,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> بهبهان

شهرهای بین راهی

اندیمشک

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 29 تک صندلی

0 صندلی خالی

680,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اهواز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 13:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو

18 صندلی خالی

815,000 ریال

652,000 ریال
جوان سیر ایثار شعبه پایانه جنوب تهران

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> اهواز

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 13:45

اتوکار: اتوبوس B9R25نفره تخت شو ولووVIP

10 صندلی خالی

815,000 ریال

692,750 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت