قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> ایذه

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

لردگان, بروجن

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا تک صندلی۳۰ نفره

27 صندلی خالی

1,040,000 ریال

780,000 ریال
پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> ایذه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

36 صندلی خالی

730,000 ریال

620,500 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> ایذه

%22 تخفیف

شهرهای بین راهی

لردگان, بروجن

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا تک صندلی ۳۲* تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

28 صندلی خالی

1,040,000 ریال

811,200 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> ایذه

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

لردگان, بروجن

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 17:00

اتوکار: درسا VIP مانیتوردار

21 صندلی خالی

1,230,000 ریال

861,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت