قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ایذه و تخفیف در ترمینال تهران

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> ایذه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

13 صندلی خالی

920,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> ایذه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 16:30

اتوکار: classicus 2+2

20 صندلی خالی

920,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> ایذه

شهرهای بین راهی

لردگان

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا تکصندلی ۳۰تلفن:۵۵۱۸۵۳۱۲

13 صندلی خالی

1,300,000 ریال

      تاریخ حرکت