قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> بهبهان ازراه اهواز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30

26 صندلی خالی

1,120,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> بهبهان ازراه اصفهان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس b9R-VIP

21 صندلی خالی

1,340,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت