قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> بهبهان ازراه اهواز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

33 صندلی خالی

800,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> بهبهان ازراه اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس VIP-MARAL

14 صندلی خالی

1,340,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت