قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> آبادان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اهواز, اندیمشک, خرمشهر

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 11:15

اتوکار: scania

29 صندلی خالی

610,000 ریال

488,000 ریال
پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> خرمشهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس ولو 44

35 صندلی خالی

610,000 ریال

549,000 ریال
پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> آبادان

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

خرمشهر

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس VIP-تخت شو

20 صندلی خالی

1,030,000 ریال

978,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> آبادان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اهواز, اندیمشک, خرمشهر

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 18:00

اتوکار: وی آی پی تخت شو

6 صندلی خالی

1,030,000 ریال

927,000 ریال
همسفر مهر پايانه  جنوب

پایانه جنوب تهران -> آبادان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اهواز, شوش, اندیمشک, خرمشهر

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 19:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

16 صندلی خالی

1,030,000 ریال

824,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت