قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس خرمشهر و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز, اندیمشک, خرمشهر

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 11:10

اتوکار: وی آی پی تخت شو

2 صندلی خالی

1,560,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30

17 صندلی خالی

1,310,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز, اندیمشک, خرم آباد (لرستان ), بروجرد, خرمشهر

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 15:15

اتوکار: scania

19 صندلی خالی

920,000 ریال

      تاریخ حرکت