قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

جوان سیر ایثار شعبه پایانه جنوب تهران

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> اهواز

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دزفول

شنبه

1398/12/03 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس B9R25نفره تخت شو ولووVIP

17 صندلی خالی

815,000 ریال

692,750 ریال
پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> دزفول

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس VIP-تخت شو

11 صندلی خالی

800,000 ریال

640,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> دزفول

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک

شنبه

1398/12/03 ساعت 20:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره باشام رایگان

16 صندلی خالی

810,000 ریال

648,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> دزفول

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک, خرم آباد (لرستان )

شنبه

1398/12/03 ساعت 20:15

اتوکار: وی آی پی تخت شو

14 صندلی خالی

815,000 ریال

611,250 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اندیمشک

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

دزفول

شنبه

1398/12/03 ساعت 20:20

اتوکار: درسا مانیتوردار
ماشین دزفول

3 صندلی خالی

815,000 ریال

652,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت