قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

جوان سیر ایثار شعبه پایانه جنوب تهران

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> اهواز

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شوش

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 13:45

اتوکار: اتوبوس B9RولووVIP

18 صندلی خالی

890,000 ریال

756,500 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> ماهشهر

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

اهواز, اندیمشک, آبادان, شوش دانیال

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 14:00

اتوکار: وی آی پی تخت شو

9 صندلی خالی

890,000 ریال

667,500 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شوش

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

دزفول, اندیمشک

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 14:15

اتوکار: VIPتخت شوباشام رایگان

0 صندلی خالی

890,000 ریال

712,000 ریال
جوان سیر ایثار شعبه پایانه جنوب تهران

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> اهواز

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شوش

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی 25نفره مارال مانیتور دار با شام رایگان

12 صندلی خالی

890,000 ریال

756,500 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اهواز

شهرهای بین راهی

اندیمشک, دزفول, شوش

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 14:30

اتوکار: VIPتخت شوباشام رایگان

3 صندلی خالی

890,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت