قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> مسجدسلیمان

شهرهای بین راهی

شوشتر

شنبه

1398/12/03 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+2

34 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> شوشتر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 15:30

اتوکار: VIP 2+1

21 صندلی خالی

910,000 ریال

819,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مسجدسلیمان

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

شوشتر

شنبه

1398/12/03 ساعت 16:00

اتوکار: VIPمانیتوردارباشام رایگان

15 صندلی خالی

910,000 ریال

864,500 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مسجدسلیمان

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

شوشتر

شنبه

1398/12/03 ساعت 17:00

اتوکار: VIPمانیتوردارباشام رایگان

15 صندلی خالی

910,000 ریال

864,500 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> شوشتر

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1

12 صندلی خالی

910,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت