قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شیراز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 16:00

اتوکار: V I P

19 صندلی خالی

1,165,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> شیراز (فارس )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

آباده, اصفهان - کاوه - صفه

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 21:00

اتوکار: ماهانVIP(با مانیتور شخصی)
سکوی شماره 4

20 صندلی خالی

1,165,000 ریال

990,250 ریال
همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> شیراز (فارس )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

آباده, شهرضا, اصفهان

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 22:00

اتوکار: ماهانVIP(با مانیتور شخصی)
سکوی شماره 4

17 صندلی خالی

1,165,000 ریال

1,048,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت