قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به شیراز

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 10:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

5 صندلی خالی

970,000 ریال

آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> عسلویه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شیراز

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 10:45

اتوکار: اتوبوس VIP-تخت شو
www.asiasafar.ccتخفیف شناور

8 صندلی خالی

970,000 ریال

776,000 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> عسلویه

شهرهای بین راهی

شیراز

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 10:45

اتوکار: وی ای پی مارال تخت شو

7 صندلی خالی

970,000 ریال

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> عسلويه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سعادت شهر, فیروزآباد (فارس ), شیراز

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 10:45

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی تخت شو-۹۲-۵۵۱۸۵۳۸۷
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو سکوی تعاونی 13

13 صندلی خالی

970,000 ریال

776,000 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شیراز

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 12:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی تخت شو-۹۲-۵۵۱۸۵۳۸۷
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو سکوی تعاونی 13

15 صندلی خالی

970,000 ریال

679,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت