قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به شیراز

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> داراب (فارس )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شیراز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1

3 صندلی خالی

648,000 ریال

648,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شیراز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سعادت شهر, آباده, شهرضا, اصفهان, دلیجان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:35

اتوکار: V I P

9 صندلی خالی

810,000 ریال

648,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:45

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

810,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> نی ریز

شهرهای بین راهی

شیراز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:55

اتوکار: اسکانیا وی ای پی۲۵صندلی

0 صندلی خالی

810,000 ریال

تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1

15 صندلی خالی

648,000 ریال

648,000 ریال
تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> عسلویه

شهرهای بین راهی

شیراز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1

5 صندلی خالی

810,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> نی ریز

شهرهای بین راهی

آباده, اصفهان, شیراز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: وی ای پی تخت شو ۲۵ نفره
ترمینال جنوب

3 صندلی خالی

810,000 ریال

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس ), شیراز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵صندلی تخت شو
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو سکوی تعاونی 13

16 صندلی خالی

810,000 ریال

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شیراز

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

سعادت شهر, آباده

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵صندلی تخت شو

18 صندلی خالی

810,000 ریال

607,500 ریال
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> شيراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:30

اتوکار: 25 نفره (VIP)

15 صندلی خالی

810,000 ریال

729,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شیراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

آباده

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:50

اتوکار: اسکانیا۴۴

22 صندلی خالی

480,000 ریال

432,000 ریال
تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1

18 صندلی خالی

648,000 ریال

648,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1

15 صندلی خالی

648,000 ریال

648,000 ریال
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> شيراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: درسا VIP مانيتوردار

9 صندلی خالی

810,000 ریال

729,000 ریال
شرکت تعاونی شماره یک پایانه بيهقي

پایانه بیهقی(تهران) -> شیراز

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: مان 26نفره VIPشارژر اختصاصی

20 صندلی خالی

810,000 ریال

607,500 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شیراز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

آباده

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: وی آی پی + شام

21 صندلی خالی

810,000 ریال

648,000 ریال
تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> نی ریز

شهرهای بین راهی

آباده, شهرضا, اصفهان, شیراز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
ترمینال جنوب

34 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> شیراز

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

مرودشت, سعادت شهر, آباده, اصفهان, شهرضا

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره باشام رایگان

15 صندلی خالی

810,000 ریال

607,500 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شیراز

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

سعادت شهر, آباده, سیوند

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

16 صندلی خالی

810,000 ریال

607,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شیراز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سعادت شهر, آباده, شهرضا, اصفهان, اصفهان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:05

اتوکار: VIP مارال +مانیتورشخصی+مجهز به وای فای

14 صندلی خالی

810,000 ریال

648,000 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه غرب

پایانه غرب تهران -> شیراز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

آباده

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:15

اتوکار: مارال تخت شو ۲۵نفره //باشام رایگان

0 صندلی خالی

810,000 ریال

648,000 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> شیراز

شهرهای بین راهی

کازرون

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:15

اتوکار: MAN ViP باشام واینترنت رایگان

0 صندلی خالی

810,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> شيراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي

6 صندلی خالی

810,000 ریال

729,000 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

آباده, سعادت شهر, اصفهان, شهرضا, شیراز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: وی آی پی سه محور اسکانیا

19 صندلی خالی

810,000 ریال

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شیراز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سعادت شهر, آباده, شهرضا, اصفهان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو

25 صندلی خالی

810,000 ریال

648,000 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شیراز

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

سعادت شهر

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵صندلی تخت شو
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو سکوی تعاونی 13

11 صندلی خالی

810,000 ریال

607,500 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرکنگان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

عسلويه, فیروزآباد (فارس ), شیراز

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: وی ای پی سه محوره
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو سکوی تعاونی 13

9 صندلی خالی

810,000 ریال

729,000 ریال
تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1

11 صندلی خالی

648,000 ریال

648,000 ریال
رویال سفر تهران ترمینال آزادی

ترمینال غرب (آزادی) -> شيراز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: 25 نفره (VIP)
تلفن رزرو 09123755197 قاسمي

20 صندلی خالی

810,000 ریال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> شيراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP

19 صندلی خالی

810,000 ریال

729,000 ریال
همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> شیراز (فارس )

شهرهای بین راهی

آباده, اصفهان - کاوه - صفه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: ۲۵نفره V.I.P

21 صندلی خالی

810,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> شیراز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:15

اتوکار: VIP تخت شوبااینترنت وشام رایگان

1 صندلی خالی

810,000 ریال

ماهان سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%27 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
02155335533 mahansafar.com

13 صندلی خالی

591,300 ریال

591,300 ریال
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> شيراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: 25 نفره (VIP)

17 صندلی خالی

810,000 ریال

729,000 ریال
شرکت ماهان سفرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شیراز

%26 تخفیف

شهرهای بین راهی

آباده, شهرضا, سعادت شهر

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: VIP تخت شو
55335533.mahsnsafar.com

12 صندلی خالی

810,000 ریال

599,400 ریال
ماهان سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%27 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
02155335533 mahansafar.com

16 صندلی خالی

591,300 ریال

591,300 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شیراز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

آباده

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: وی آی پی + شام

22 صندلی خالی

810,000 ریال

648,000 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه غرب

پایانه غرب تهران -> شیراز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: مارال تک صندلی ۳۲نفره

27 صندلی خالی

680,000 ریال

544,000 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه غرب

پایانه غرب تهران -> شیراز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: مارال تک صندلی ۳۲نفره

27 صندلی خالی

680,000 ریال

544,000 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شیراز

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵صندلی تخت شو

11 صندلی خالی

810,000 ریال

607,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> شیراز

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

مرودشت, آباده, سعادت شهر, اصفهان, شهرضا

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره باشام رایگان

14 صندلی خالی

810,000 ریال

607,500 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شیراز

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

15 صندلی خالی

810,000 ریال

607,500 ریال
شرکت ماهان سفرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شیراز

%26 تخفیف

شهرهای بین راهی

آباده, شهرضا, سعادت شهر

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: VIP تخت شو
55335533.mahansafar.com

22 صندلی خالی

810,000 ریال

599,400 ریال
همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> شیراز (فارس )

شهرهای بین راهی

آباده, اصفهان - کاوه - صفه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: مان V.I.P

17 صندلی خالی

810,000 ریال

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شیراز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سعادت شهر, آباده, شهرضا, اصفهان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:05

اتوکار: وی آی پی تخت شو

4 صندلی خالی

810,000 ریال

648,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:15

اتوکار: Scania VIP 2+1

9 صندلی خالی

810,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> شيراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي

12 صندلی خالی

810,000 ریال

729,000 ریال
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> شيراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP

16 صندلی خالی

810,000 ریال

729,000 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شیراز

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

7 صندلی خالی

810,000 ریال

607,500 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> شیراز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: VIP تخت شوبااینترنت وشام رایگان

7 صندلی خالی

810,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> شیراز (فارس )

شهرهای بین راهی

آباده, اصفهان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: ۲۵نفرهV.I.P(مانیتوردار)

13 صندلی خالی

810,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> شيراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: 25 نفره (VIP)
فعاليت شود

20 صندلی خالی

810,000 ریال

729,000 ریال
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> شيراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP

11 صندلی خالی

810,000 ریال

729,000 ریال