قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

سير و سفر

سکوي دوم بيهقي -> شيراز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 22:00

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
اميدوار

21 صندلی خالی

1,150,000 ریال

920,000 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> شیراز

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

آباده, اصفهان

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 22:00

اتوکار: VIPتخت شوبااینترنت وشارژاختصاصی
vipتخت شوباشارزاختصاصی واینترنت پرسرعت 02144632007

15 صندلی خالی

1,160,000 ریال

812,000 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> شیراز

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

آباده, شهرضا, سعادت شهر

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 22:05

اتوکار: وی ای پی درسا مانیتوردار

17 صندلی خالی

1,160,000 ریال

812,000 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> شیراز

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

آباده, شهرضا, سعادت شهر

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 22:30

اتوکار: وی ای پی درسا مانیتوردار

16 صندلی خالی

1,160,000 ریال

812,000 ریال
رويال سفر

تهران بيهقي -> شيراز

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 23:00

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي

8 صندلی خالی

1,150,000 ریال

862,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت