قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> جهرم

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

شیراز, شهرضا, اصفهان, آباده

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 13:45

اتوکار: بی۹ * V.I.P 25 تخت شو
40%تخفیف واریزی26-02155185424

17 صندلی خالی

875,000 ریال

612,500 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شیراز

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

آباده

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 13:45

اتوکار: اسکانیا وی آی پی ۲۵ صندلی
محل سوارشدن پایانه جنوب سکوی شماره 31

22 صندلی خالی

875,000 ریال

612,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> جهرم

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

شیراز, آباده

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:00

اتوکار: مارال تک صندلی ۲۷

16 صندلی خالی

720,000 ریال

540,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

آباده

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:15

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

14 صندلی خالی

875,000 ریال

700,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> فسا

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

آباده

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

16 صندلی خالی

875,000 ریال

612,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت