قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> اقلید

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 18:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

20 صندلی خالی

730,000 ریال

620,500 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> اقلید

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 19:00

اتوکار: Volvo VIP 2+1

16 صندلی خالی

730,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت