قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> اقلید

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 18:15

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

25 صندلی خالی

875,000 ریال

743,750 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> اقلید

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1

21 صندلی خالی

875,000 ریال

743,750 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت