قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> زاهدان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, رفسنجان, یزد, کرمان

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 07:15

اتوکار: scania

35 صندلی خالی

720,000 ریال

612,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> زاهدان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرمان

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 07:45

اتوکار: VIP 2+1

17 صندلی خالی

1,180,000 ریال

1,003,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> زاهدان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, رفسنجان, یزد, کرمان

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 08:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو

17 صندلی خالی

1,180,000 ریال

1,003,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> زاهدان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, کرمان

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 08:30

اتوکار: مارال وی ای پی /۲۵نفره

18 صندلی خالی

1,180,000 ریال

1,003,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> چابهار

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرمان

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 08:30

اتوکار: Volvo VIP 2+1

16 صندلی خالی

1,180,000 ریال

1,003,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت