قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرمان و تخفیف در ترمینال تهران

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> کرمان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس ولو 44

10 صندلی خالی

910,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> کرمان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1

9 صندلی خالی

1,490,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت