قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به کرمان

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> کرمان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, یزد

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 21:50

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
ترمینال جنوب

24 صندلی خالی

600,000 ریال

510,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> کرمان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1

10 صندلی خالی

985,000 ریال

788,000 ریال
شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> کرمان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:15

اتوکار: بی۹ * V.I.P 25

9 صندلی خالی

985,000 ریال

788,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> کرمان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: VIP 2+1
20درصدتخفیف

21 صندلی خالی

985,000 ریال

788,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی