قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به کرمان

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> کرمان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1
20درصدتخفیف

18 صندلی خالی

656,000 ریال

656,000 ریال
همسفر مهر پايانه  جنوب

پایانه جنوب تهران -> زاهدان

شهرهای بین راهی

اردستان, بم, رفسنجان, یزد, کرمان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:30

اتوکار: مارال VIP

15 صندلی خالی

820,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> کرمان

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, انار, یزد, نائین

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:30

اتوکار: وی ای پی /۲۵نفره

13 صندلی خالی

820,000 ریال

615,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> کرمان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: classicus 2+2
20درصدتخفیف

32 صندلی خالی

400,000 ریال

400,000 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> کرمان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا۴۴

38 صندلی خالی

500,000 ریال

400,000 ریال
همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> کرمان

شهرهای بین راهی

یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: ۲۵نفره V.I.P

23 صندلی خالی

820,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> زاهدان

شهرهای بین راهی

کرمان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

19 صندلی خالی

820,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> کرمان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1
20درصدتخفیف

21 صندلی خالی

656,000 ریال

656,000 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> کرمان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, انار, یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵صندلی تخت شو

22 صندلی خالی

820,000 ریال

656,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> کرمان

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: VIPباشام رایگان

16 صندلی خالی

820,000 ریال

615,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> کرمان

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, انار, یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: وی ای پی /۲۵نفره

21 صندلی خالی

820,000 ریال

615,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

انار, رفسنجان, یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا وی ای پی۲۵صندلی

13 صندلی خالی

830,000 ریال

747,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> کرمان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1
20درصدتخفیف

20 صندلی خالی

656,000 ریال

656,000 ریال
ماهان سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمان

%27 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: VIP 2+1
02144665051-mahansafar.com

18 صندلی خالی

598,600 ریال

598,600 ریال
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> کرمان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP
ميدان زارچ يزد-پايانه کرمان

18 صندلی خالی

820,000 ریال

شرکت ماهان سفرایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> کرمان

%27 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره VIP

17 صندلی خالی

820,000 ریال

598,600 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> کرمان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: VIP 2+1
20درصدتخفیف

13 صندلی خالی

656,000 ریال

656,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

انار, رفسنجان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: اسکانیا۴۴

20 صندلی خالی

500,000 ریال

450,000 ریال
شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: بی۹ * V.I.P 25

11 صندلی خالی

820,000 ریال

738,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> کرمان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:45

اتوکار: VIP 2+1
20درصدتخفیف

20 صندلی خالی

656,000 ریال

656,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> کرمان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1
20درصدتخفیف

22 صندلی خالی

656,000 ریال

656,000 ریال