قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> زاهدان

شهرهای بین راهی

بم, انار, کرمان

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 08:30

اتوکار: وی ای پی /۲۵نفره

14 صندلی خالی

980,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> چابهار

شهرهای بین راهی

ایرانشهر, رفسنجان, یزد, کرمان

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 08:45

اتوکار: اسکانیا۴۴

37 صندلی خالی

600,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> چابهار

شهرهای بین راهی

کرمان

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 09:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

16 صندلی خالی

985,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> زاهدان

شهرهای بین راهی

بم, انار, کرمان

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 09:30

اتوکار: وی ای پی /۲۵نفره

21 صندلی خالی

980,000 ریال

همسفر مهر پايانه  جنوب

پایانه جنوب تهران -> زاهدان

شهرهای بین راهی

بم, رفسنجان, یزد, کرمان

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 10:30

اتوکار: اسکانیا

40 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت