قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> بم

شهرهای بین راهی

رفسنجان

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 15:45

اتوکار: classicus 2+2

41 صندلی خالی

660,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> کرمان

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

انار, یزد, رفسنجان

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 16:00

اتوکار: VIPتخت شو+پذیرائی وماسک (تلفن:7-55185401)

16 صندلی خالی

1,090,000 ریال

763,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> زاهدان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 16:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

16 صندلی خالی

1,090,000 ریال

926,500 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> کرمان

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1

24 صندلی خالی

1,090,000 ریال

763,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> زاهدان

%40 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, کرمان, یزد, رفسنجان

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 16:45

اتوکار: وی آی پی تخت شو

9 صندلی خالی

1,090,000 ریال

654,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت