قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس رفسنجان و تخفیف در ترمینال تهران

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> چابهار

شهرهای بین راهی

رفسنجان

جمعه

1399/11/03 ساعت 08:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

7 صندلی خالی

1,400,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> چابهار

شهرهای بین راهی

رفسنجان

جمعه

1399/11/03 ساعت 09:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

1 صندلی خالی

1,400,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

رفسنجان

جمعه

1399/11/03 ساعت 11:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

14 صندلی خالی

1,400,000 ریال

      تاریخ حرکت