قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

910,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> کرمان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 19:30

اتوکار: VIPتخت شوبا(پذیرائی ویژه)

0 صندلی خالی

910,000 ریال

773,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 19:30

اتوکار: وی ای پی /۲۵نفره

0 صندلی خالی

910,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

910,000 ریال

سير و سفر

بيهقي سکوي سوم -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 20:30

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP
ميدان زارچ يزد-پايانه کرمان

0 صندلی خالی

900,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت