قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

شهربابک (کرمان ), یزد, سیرجان

شنبه

1398/12/03 ساعت 14:30

اتوکار: وی ای پی تخت شو ۲۵ نفره
ترمینال جنوب

12 صندلی خالی

980,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> سیرجان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهربابک (کرمان ), یزد

شنبه

1398/12/03 ساعت 15:00

اتوکار: وی ای پی تخت شو ۲۵ نفره
ترمینال جنوب

15 صندلی خالی

980,000 ریال

833,000 ریال
تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

شهربابک (کرمان ), یزد, سیرجان

شنبه

1398/12/03 ساعت 15:00

اتوکار: وی ای پی تخت شو ۲۵ نفره
ترمینال جنوب

16 صندلی خالی

980,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

شهربابک (کرمان ), یزد, سیرجان

شنبه

1398/12/03 ساعت 15:30

اتوکار: وی ای پی تخت شو ۲۵ نفره
ترمینال جنوب

17 صندلی خالی

980,000 ریال

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

حاجی آباد (هرمزگان ), سیرجان

شنبه

1398/12/03 ساعت 16:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو

9 صندلی خالی

985,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت