قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> سیرجان

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهربابک (کرمان ), یزد, انار, نائین, اردستان

شنبه

1399/05/18 ساعت 17:00

اتوکار: VIP مانیتوردار*شارژاختصاصی*تغذیه*وماسک تلفن.تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

11 صندلی خالی

1,180,000 ریال

885,000 ریال
تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> سیرجان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهربابک (کرمان ), یزد

شنبه

1399/05/18 ساعت 17:00

اتوکار: VIP تخت شو۲۵ نفره
ترمینال جنوب

18 صندلی خالی

1,180,000 ریال

944,000 ریال
تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

شهربابک (کرمان ), یزد, سیرجان

شنبه

1399/05/18 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
ترمینال جنوب

44 صندلی خالی

720,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> بندرعباس

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

حاجی آباد (هرمزگان ), شهربابک (کرمان ), سیرجان

شنبه

1399/05/18 ساعت 17:00

اتوکار: VIPتخت شو+پذیرائی ویژه (تلفن:7-55185401)

25 صندلی خالی

1,180,000 ریال

826,000 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

حاجی آباد (هرمزگان ), یزد, شهربابک (کرمان ), سیرجان

شنبه

1399/05/18 ساعت 17:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو

25 صندلی خالی

1,180,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت