قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

حاجی آباد (هرمزگان ), سیرجان, شهربابک (کرمان )

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 12:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

22 صندلی خالی

1,090,000 ریال

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

حاجی آباد (هرمزگان ), سیرجان, شهربابک (کرمان )

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 13:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

21 صندلی خالی

1,090,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

سیرجان, یزد, شهربابک (کرمان )

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 13:50

اتوکار: VIP تخت شو۲۵ نفره
ترمینال جنوب

22 صندلی خالی

1,090,000 ریال

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

حاجی آباد (هرمزگان ), سیرجان, یزد, شهربابک (کرمان )

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 14:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو

20 صندلی خالی

1,090,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

سیرجان, یزد, شهربابک (کرمان )

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 14:50

اتوکار: VIP تخت شو۲۵ نفره
ترمینال جنوب

18 صندلی خالی

1,090,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت