قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> کرمان

%35 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, یزد, انار

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 17:30

اتوکار: ۲۵VIPنفره تخت شو(پذیرائی ویژه وماسک).۵۵۱۸۵۳۱۲

14 صندلی خالی

950,000 ریال

617,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> کرمان

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, یزد, انار

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 17:30

اتوکار: VIPتخت شو+پذیرائی وماسک (تلفن:7-55185401)

18 صندلی خالی

950,000 ریال

665,000 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

حاجی آباد (هرمزگان ), سیرجان, شهربابک (کرمان ), یزد, انار

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 17:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره

12 صندلی خالی

950,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> سیرجان

شهرهای بین راهی

شهربابک (کرمان ), یزد, نائین, انار

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 17:50

اتوکار: VIP مانیتوردار*شارژاختصاصی*تغذیه*ماسک تلفن.تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

17 صندلی خالی

950,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> سیرجان

شهرهای بین راهی

شهربابک (کرمان ), یزد, نائین, انار

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 18:30

اتوکار: VIP مانیتوردار*شارژاختصاصی*تغذیه*ماسک تلفن.تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

15 صندلی خالی

950,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت