قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> اراک

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

استان قم

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 11:15

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
ترمینال جنوب

40 صندلی خالی

200,000 ریال

170,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> دورود

شهرهای بین راهی

اراک

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 11:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

18 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بروجرد

شهرهای بین راهی

اراک

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 11:30

اتوکار: اسکانیا /۴۴

37 صندلی خالی

205,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> اراک

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 11:30

اتوکار: SCANIA-VIPنفره۲۵ تخت شو

11 صندلی خالی

350,000 ریال

آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> بروجرد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 11:45

اتوکار: اتوبوس تک صندلی 32
www.asiasafar.ccتخفیف شناور

28 صندلی خالی

300,000 ریال

270,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت