قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

سفرگستر ایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب -> تفرش

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 10:00

اتوکار: classicus 2+2

28 صندلی خالی

250,000 ریال

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> تفرش

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 10:00

اتوکار: ولوو بی۱۲ ۹۲-۵۵۱۸۵۳۸۷
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو

36 صندلی خالی

245,000 ریال

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> تفرش

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 15:30

اتوکار: ولوو بی۱۲ ۹۲-۵۵۱۸۵۳۸۷
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو

36 صندلی خالی

245,000 ریال

سفرگستر ایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب -> تفرش

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 16:00

اتوکار: classicus 2+1

26 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت