قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> محلات

شهرهای بین راهی

دلیجان

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
ترمینال جنوب

40 صندلی خالی

240,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> محلات

شهرهای بین راهی

دلیجان, استان قم

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
ترمینال جنوب

35 صندلی خالی

240,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> محلات

شهرهای بین راهی

دلیجان, استان قم

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 19:15

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
ترمینال جنوب

40 صندلی خالی

240,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت