قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> فرمهین

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/06/29 ساعت 09:00

اتوکار: classicus 2+2

36 صندلی خالی

290,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> فرمهین

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/06/29 ساعت 18:30

اتوکار: classicus 2+2

39 صندلی خالی

290,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت