قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> آستارا

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 19:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

0 صندلی خالی

605,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> آستارا

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

صومعه سرا, فومن, هشتپر, طوالش

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 20:00

اتوکار: مان تخت شو۲۶نفره

19 صندلی خالی

720,000 ریال

612,000 ریال
سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> آستارا

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 20:15

اتوکار: Scania classicus 2+1

25 صندلی خالی

605,000 ریال

544,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> آستارا

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

طوالش, هشتپر, صومعه سرا, فومن

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 21:45

اتوکار: وی ای پی۲۵ نفرتخت شو

17 صندلی خالی

720,000 ریال

612,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> نمین

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

آستارا

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 22:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
جاده شمال 09919762218

25 صندلی خالی

605,000 ریال

453,750 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت