قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> آستارا

شهرهای بین راهی

هشتپر, فومن, صومعه سرا, رشت

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 10:15

اتوکار: درسا مانیتوردار(اینترنت رایگان)

20 صندلی خالی

600,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> آستارا

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 10:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

600,000 ریال

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> آستارا

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 11:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

0 صندلی خالی

600,000 ریال

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> آستارا

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 12:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
آرامی

13 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> آستارا

شهرهای بین راهی

طوالش

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 13:00

اتوکار: وی ای پی۲۵ نفرتخت شو

13 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت