قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> آستارا

شهرهای بین راهی

هشتپر, فومن, صومعه سرا

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 15:45

اتوکار: اسکانیا تک صندلی VIP

25 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> آستارا

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

هشتپر, صومعه سرا, فومن

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 16:45

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۳۲
نیم ساعت قبل حرکت ترمینال باشید

26 صندلی خالی

600,000 ریال

510,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> آستارا

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

هشتپر, صومعه سرا, فومن

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۳۲

29 صندلی خالی

600,000 ریال

510,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> آستارا

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

هشتپر, صومعه سرا, فومن

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 20:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۳۲

26 صندلی خالی

600,000 ریال

510,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> آستارا

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

طوالش, هشتپر, صومعه سرا, فومن

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 21:00

اتوکار: وی ای پی۲۵ نفرتخت شو

19 صندلی خالی

720,000 ریال

612,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت