قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به بندرانزلی

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> بندر انزلي

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: 25 نفره (VIP)

17 صندلی خالی

400,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال آزادی

ترمینال غرب (آزادی) -> بندر انزلي

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: مان 25 نفره VIP

19 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> بندرانزلی

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رشت

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا تک صندلی VIP

28 صندلی خالی

320,000 ریال

288,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> بندرانزلی

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رشت

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: ولوو بي VIP ۹تختشو۲۵نفره

17 صندلی خالی

400,000 ریال

360,000 ریال
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> بندر انزلي

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: 25 نفره (VIP)

20 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> بندرانزلی

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رشت

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:15

اتوکار: VIPتخت شو مارال

21 صندلی خالی

400,000 ریال

360,000 ریال
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> بندر انزلي

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: 25 نفره (VIP)

8 صندلی خالی

400,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> بندرانزلی

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
مسیرهای بین راه.لوشان.منجیل.رودبار.رستم آباد.امامزاده هاشم.خمام.حسن رود

0 صندلی خالی

320,000 ریال

320,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> بندرانزلی

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رشت

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: VIPتخت شو مارال

5 صندلی خالی

400,000 ریال

360,000 ریال
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> بندر انزلي

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:59

اتوکار: 25 نفره (VIP)

7 صندلی خالی

400,000 ریال