قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> صومعه سرا

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 13:30

اتوکار: MAN classicus 2+2

43 صندلی خالی

320,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> ماسال

شهرهای بین راهی

فومن, صومعه سرا

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۳۲

12 صندلی خالی

440,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> فومن

شهرهای بین راهی

رضوانشهر, رشت, صومعه سرا

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 13:45

اتوکار: اسکانیا۳۰نفرهVIP

20 صندلی خالی

440,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> طوالش

شهرهای بین راهی

رشت, فومن, صومعه سرا

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۳۰

24 صندلی خالی

440,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> ماسال

شهرهای بین راهی

فومن, صومعه سرا

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 14:30

اتوکار: تخت شو وی ای پی ۲۴ نفره

10 صندلی خالی

540,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت