قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> آستارا

شهرهای بین راهی

صومعه سرا

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 07:45

اتوکار: VIP 2+1

17 صندلی خالی

450,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> آستارا

شهرهای بین راهی

رشت, فومن, طوالش, صومعه سرا

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 07:45

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۳۰

19 صندلی خالی

372,000 ریال

تعاونی 16 جهان گشت مهر پایانه غرب

پایانه غرب -> هشتپر

شهرهای بین راهی

صومعه سرا

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 08:00

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

455,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> صومعه سرا

شهرهای بین راهی

رشت, فومن, فومن

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۳۰

21 صندلی خالی

372,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> صومعه سرا

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 08:45

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

260,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت