قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

سیروسفر ایران

پایانه غرب -> اردبیل

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

هشتپر

شنبه

1399/04/14 ساعت 15:45

اتوکار: VIP 2+1

17 صندلی خالی

640,000 ریال

576,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> آستارا

شهرهای بین راهی

فومن, صومعه سرا, هشتپر

شنبه

1399/04/14 ساعت 15:45

اتوکار: اسکانیا تک صندلی VIP

25 صندلی خالی

510,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> آستارا

شهرهای بین راهی

صومعه سرا, فومن, هشتپر

شنبه

1399/04/14 ساعت 16:45

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۳۲
نیم ساعت قبل حرکت ترمینال باشید

23 صندلی خالی

516,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> هشتپر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

فومن, صومعه سرا, رشت

شنبه

1399/04/14 ساعت 17:30

اتوکار: اسکانیا تک صندلی VIP

29 صندلی خالی

510,000 ریال

459,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> آستارا

شهرهای بین راهی

صومعه سرا, فومن, هشتپر

شنبه

1399/04/14 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۳۲

28 صندلی خالی

516,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت