قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس هشتپر و تخفیف در ترمینال تهران

تعاونی 16 جهان گشت مهر پایانه غرب

پایانه غرب -> هشتپر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 09:00

اتوکار: classicus 2+1

0 صندلی خالی

650,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> آستارا

شهرهای بین راهی

هشتپر

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 09:15

اتوکار: Scania VIP 2+1
تلفن هماهنگی 09919762218

17 صندلی خالی

800,000 ریال

تعاونی 16 جهان گشت مهر پایانه غرب

پایانه غرب -> هشتپر

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 09:30

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

800,000 ریال

      تاریخ حرکت