قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> طوالش

شهرهای بین راهی

فومن, صومعه سرا, رشت, هشتپر

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۳۲

21 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> آستارا

شهرهای بین راهی

فومن, صومعه سرا, هشتپر

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 15:45

اتوکار: اسکانیا تک صندلی VIP

23 صندلی خالی

510,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> آستارا

شهرهای بین راهی

صومعه سرا, فومن, هشتپر

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 16:45

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۳۲
نیم ساعت قبل حرکت ترمینال باشید

25 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> آستارا

شهرهای بین راهی

صومعه سرا, فومن, هشتپر

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۳۲

29 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> هشتپر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۳۲

17 صندلی خالی

500,000 ریال

425,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت