قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ماسال و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> ماسال

شهرهای بین راهی

فومن, صومعه سرا

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 12:30

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۳۲

12 صندلی خالی

630,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> ماسال

شهرهای بین راهی

فومن, صومعه سرا

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۳۲

6 صندلی خالی

630,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> ماسال

شهرهای بین راهی

صومعه سرا, فومن, رشت

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 14:15

اتوکار: مان تخت شو۲۶نفره
نیم ساعت قبل حرکت ترمینال باشید

12 صندلی خالی

760,000 ریال

      تاریخ حرکت