قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> آستارا

شهرهای بین راهی

هشتپر, صومعه سرا, رشت, فومن

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 22:15

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۳۲

32 صندلی خالی

440,000 ریال

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> آستارا

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

فومن

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 22:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
مارال تخت شو

19 صندلی خالی

545,000 ریال

490,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> آستارا

شهرهای بین راهی

هشتپر, صومعه سرا, فومن

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 22:30

اتوکار: درسا تخت شو۲۵مانیتوردار
لطفا نیم ساعت قبل حرکت ترمینال باشید

1 صندلی خالی

547,200 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> آستارا

شهرهای بین راهی

هشتپر, صومعه سرا, فومن

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 22:30

اتوکار: مارال۲۵نفره تخت شو

12 صندلی خالی

540,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> آستارا

شهرهای بین راهی

هشتپر, صومعه سرا, فومن

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۳۲
نیم ساعت قبل حرکت ترمینال باشید

18 صندلی خالی

440,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت