قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> آستارا

شهرهای بین راهی

هشتپر, صومعه سرا, رشت, فومن

شنبه

1398/12/03 ساعت 17:45

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۳۲

17 صندلی خالی

370,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> فومن

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۳۲

20 صندلی خالی

370,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> طوالش

شهرهای بین راهی

هشتپر, صومعه سرا, رشت, فومن

شنبه

1398/12/03 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۳۲

22 صندلی خالی

370,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> طوالش

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

فومن

شنبه

1398/12/03 ساعت 19:15

اتوکار: Scania classicus 2+1
اسکانیا مارال تک صندلی

15 صندلی خالی

370,000 ریال

333,000 ریال
سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> آستارا

شهرهای بین راهی

فومن

شنبه

1398/12/03 ساعت 19:45

اتوکار: Scania classicus 2+1

18 صندلی خالی

370,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت