قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 09:30

اتوکار: MAN VIP 2+1
تخت شو مانیتور واینترنت 09909600339

20 صندلی خالی

1,000,000 ریال

850,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 10:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تخت شو مانیتور واینترنت 09909600339

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

850,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> ارومیه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 11:15

اتوکار: درسا مانیتور دارتخت شو۲۵ نفره

23 صندلی خالی

1,010,000 ریال

858,500 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه غرب

پایانه غرب تهران -> ارومیه

شهرهای بین راهی

ایلخچی (آذربایجان شرقی )

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 12:00

اتوکار: ولوو بی ۹تخت شو /مانیتوردار

21 صندلی خالی

1,020,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 12:10

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
درسا/تخت شو مانیتور واینترنت 09909600339

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

850,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت