قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به ارومیه

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 10:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی7عدل/مانیتور اختصاصی واینترنت 09909600339

5 صندلی خالی

850,000 ریال

765,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 11:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی 7عدل/مانیتور اختصاصی واینترنت 09909600339

20 صندلی خالی

850,000 ریال

765,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 12:10

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
تعاونی7عدل/درسا vipجدید/مانیتور اختصاصی واینترنت 09909600339

23 صندلی خالی

850,000 ریال

765,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 12:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
تعاونی7عدل/درسا vipجدید/مانیتور اختصاصی واینترنت 09909600339

23 صندلی خالی

850,000 ریال

765,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 13:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی7عدل/مانیتور اختصاصی واینترنت 09909600339

18 صندلی خالی

850,000 ریال

765,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی