قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ارومیه و تخفیف در ترمینال تهران

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 09:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

14 صندلی خالی

1,270,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 10:45

اتوکار: Scania VIP 2+1

16 صندلی خالی

1,270,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> ارومیه

شهرهای بین راهی

ایلخچی (آذربایجان شرقی ), تبریز

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 11:15

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP

13 صندلی خالی

1,270,000 ریال

      تاریخ حرکت