قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 15:15

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1
مانیتوردار و اینترنت 09909600339

8 صندلی خالی

1,000,000 ریال

900,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 15:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مانیتوردار و اینترنت 09909600339

0 صندلی خالی

1,000,000 ریال

900,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 16:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مانیتوردار و اینترنت 09909600339

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

850,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> ارومیه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

تبریز, بستان آباد

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 16:30

اتوکار: مانVIPتخت شو۲۶نفره

26 صندلی خالی

1,010,000 ریال

858,500 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 16:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مانیتوردار و اینترنت 09909600339

19 صندلی خالی

1,000,000 ریال

900,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت