قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 12:30

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1
تعاونی 7 عدل/ مانیتور واینترنت 09909600339

2 صندلی خالی

850,000 ریال

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه غرب

پایانه غرب تهران -> ارومیه

شهرهای بین راهی

ایلخچی (آذربایجان شرقی ), ایلخچی (آذربایجان شرقی )

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:15

اتوکار: مارال تخت شو ۲۵نفره با اینترنت

15 صندلی خالی

850,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی 7 عدل/ مانیتور واینترنت 09909600339

2 صندلی خالی

850,000 ریال

سیروسفر ایران

پایانه غرب -> ارومیه

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:45

اتوکار: Scania VIP 2+1

4 صندلی خالی

850,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ارومیه

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 14:15

اتوکار: Scania VIP 2+1
تعاونی 7 عدل/ اینترنت 09909600339

14 صندلی خالی

850,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت