قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> اشنویه

شهرهای بین راهی

پیرانشهر

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 14:45

اتوکار: MAN VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی

17 صندلی خالی

1,020,000 ریال

ایران پیام نو

پایانه غرب -> پیرانشهر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1
شماره تماس هماهنگی 44669001

22 صندلی خالی

1,000,000 ریال

850,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> پیرانشهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

نقده, میاندوآب, مراغه

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 17:45

اتوکار: مان ۲۶ نفره تخت شو
09101914486آرش افشانی

15 صندلی خالی

1,010,000 ریال

909,000 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> پیرانشهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 17:45

اتوکار: Scania VIP 2+1

17 صندلی خالی

1,020,000 ریال

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> پیرانشهر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 18:15

اتوکار: Scania VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی

15 صندلی خالی

1,020,000 ریال

867,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت