قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس خوی و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> خوی

شهرهای بین راهی

تبریز

جمعه

1399/11/03 ساعت 15:15

اتوکار: مان ۲۵نفره تخت شوUSBدار
عسکرهمتلوتلفن هماهنگی09101936589

3 صندلی خالی

1,170,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> خوی

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 15:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: شارژر یو اس بی، تلفن هماهنگی09919762218/فتحعلی لو

3 صندلی خالی

1,170,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> خوی

شهرهای بین راهی

مرند, تبریز

جمعه

1399/11/03 ساعت 19:00

اتوکار: مارال ۲۵نفرهV.I.P تخت شو مانیتوردار
عسگرهمتلو*تلفن هماهنگی09101936589

16 صندلی خالی

1,170,000 ریال

      تاریخ حرکت