قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> سلماس

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 19:30

اتوکار: مان جدید تخت شوNEW FACE مانیتوردار

0 صندلی خالی

770,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 19:45

اتوکار: MAN VIP 2+1
تعاونی 7عدل /تخت شو Vip

6 صندلی خالی

770,000 ریال

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 19:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

0 صندلی خالی

770,000 ریال

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 20:00

اتوکار: MAN VIP 2+1

0 صندلی خالی

770,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 20:30

اتوکار: MAN VIP 2+1
مان تختشو مانیتوردار

0 صندلی خالی

770,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت