قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس سلماس و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> سلماس

شهرهای بین راهی

تبریز

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 19:30

اتوکار: مان جدید تخت شوNEW FACE مانیتوردار

14 صندلی خالی

1,170,000 ریال

عصر ایران پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 19:45

اتوکار: MAN VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,170,000 ریال

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> سلماس

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 20:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

1,170,000 ریال

      تاریخ حرکت