قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> مهاباد (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 08:15

اتوکار: Scania VIP 2+1
تعاونی7عدل09359958004*پیمان شاماتی/7عدل

0 صندلی خالی

730,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> مهاباد (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 09:45

اتوکار: Scania classicus 2+1
پرویز ذوقی (09148181336)

28 صندلی خالی

600,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> مهاباد (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 10:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
زمانی مانیتوردار (09354176903)

20 صندلی خالی

730,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> مهاباد (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 11:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
زمانی (09354176903)مانیتوردار

23 صندلی خالی

730,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> مهاباد (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 13:45

اتوکار: MAN VIP 2+1
مانیتوردارکاک کیوان (09354176903)

26 صندلی خالی

730,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت