قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> پیرانشهر

شهرهای بین راهی

نقده

شنبه

1398/12/03 ساعت 17:45

اتوکار: Scania VIP 2+1

1 صندلی خالی

730,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> پیرانشهر

شهرهای بین راهی

میاندوآب, مراغه, نقده

شنبه

1398/12/03 ساعت 17:45

اتوکار: مان ۲۶ نفره تخت شو
09122988951 آرش افشانی

5 صندلی خالی

730,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> نقده

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 18:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
تعاونی 7عدل(09359958004)

16 صندلی خالی

730,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> نقده

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 19:30

اتوکار: VIP 2+1

6 صندلی خالی

730,000 ریال

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> نقده

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 19:46

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

21 صندلی خالی

730,000 ریال

620,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت