قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس نقده و تخفیف در ترمینال تهران

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> اشنویه

شهرهای بین راهی

نقده

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 14:45

اتوکار: Scania VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، مانیتوردار

13 صندلی خالی

1,100,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> پیرانشهر

شهرهای بین راهی

میاندوآب, مراغه, مهاباد (آذربایجان غربی ), نقده

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 17:45

اتوکار: مان ۲۵نفره تخت شوUSBدار
09101914486آرش افشانی

19 صندلی خالی

1,100,000 ریال

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> پیرانشهر

شهرهای بین راهی

نقده

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 17:45

اتوکار: Scania VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، مانیتوردار مانیتوردار

14 صندلی خالی

1,100,000 ریال

      تاریخ حرکت