قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> پیرانشهر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

نقده

جمعه

1399/07/04 ساعت 17:15

اتوکار: Scania VIP 2+1

19 صندلی خالی

875,000 ریال

743,750 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> پیرانشهر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

نقده

جمعه

1399/07/04 ساعت 17:45

اتوکار: Scania VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، مانیتوردار

19 صندلی خالی

875,000 ریال

743,750 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> پیرانشهر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

نقده

جمعه

1399/07/04 ساعت 18:15

اتوکار: Scania VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، مانیتوردار

21 صندلی خالی

875,000 ریال

743,750 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> نقده

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 18:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، تعاونی7عدل09359958004(عیسی حکیم زاده)

25 صندلی خالی

870,000 ریال

739,500 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> نقده

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 19:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
تلفن هماهنگی099197622218

19 صندلی خالی

875,000 ریال

743,750 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت