قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 14پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> قره ضیاءالدین

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 17:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

29 صندلی خالی

685,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> چایپاره

شهرهای بین راهی

قره ضیاءالدین

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 19:15

اتوکار: MAN VIP 2+1

18 صندلی خالی

815,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت