قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> زاهدان

%40 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس VIP-MARAL

21 صندلی خالی

1,480,000 ریال

888,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> زاهدان

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 12:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

25 صندلی خالی

1,235,000 ریال

864,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> زاهدان

%35 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, کرمان, رفسنجان

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 13:00

اتوکار: مارال وی ای پی /۲۵نفره

20 صندلی خالی

1,480,000 ریال

962,000 ریال
پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس VIP-تخت شو

21 صندلی خالی

1,480,000 ریال

1,184,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> زاهدان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 16:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

17 صندلی خالی

1,480,000 ریال

1,184,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت