قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> چابهار

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایرانشهر

شنبه

1399/04/14 ساعت 08:30

اتوکار: Volvo VIP 2+1

0 صندلی خالی

1,555,000 ریال

1,321,750 ریال
پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> چابهار

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایرانشهر

شنبه

1399/04/14 ساعت 08:45

اتوکار: اتوبوس VIP-MARAL

21 صندلی خالی

1,550,000 ریال

1,240,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> چابهار

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایرانشهر

شنبه

1399/04/14 ساعت 09:00

اتوکار: Volvo VIP 2+1

4 صندلی خالی

1,555,000 ریال

1,321,750 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> ایرانشهر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 10:00

اتوکار: Volvo VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,555,000 ریال

1,321,750 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> ایرانشهر

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, کرمان, رفسنجان, یزد

شنبه

1399/04/14 ساعت 10:30

اتوکار: ۲۵VIPنفره تخت شوبا(پذیرائی ویژه)تلفن تماس.۵۵۱۸۵۳۱۲

12 صندلی خالی

1,555,000 ریال

1,244,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت