قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به بندرعباس

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

حاجی آباد (هرمزگان ), سیرجان

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 14:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو

19 صندلی خالی

1,270,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 14:50

اتوکار: وی ای پی تخت شو ۲۵ نفره
ترمینال جنوب

24 صندلی خالی

1,270,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 15:50

اتوکار: وی ای پی تخت شو ۲۵ نفره
ترمینال جنوب

22 صندلی خالی

1,270,000 ریال

تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

1,270,000 ریال

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

حاجی آباد (هرمزگان ), سیرجان

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 16:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو

21 صندلی خالی

1,270,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت