قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به بندرعباس

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سیرجان, حاجی آباد (هرمزگان )

شنبه

1398/09/23 ساعت 11:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی تخت شو-۹۲-۵۵۱۸۵۳۸۷
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو سکوی تعاونی 13

20 صندلی خالی

1,270,000 ریال

1,016,000 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سیرجان, حاجی آباد (هرمزگان )

شنبه

1398/09/23 ساعت 13:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی تخت شو-۹۲-۵۵۱۸۵۳۸۷
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو سکوی تعاونی 13

25 صندلی خالی

1,270,000 ریال

1,016,000 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

حاجی آباد (هرمزگان ), سیرجان, شهربابک (کرمان )

شنبه

1398/09/23 ساعت 13:00

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

18 صندلی خالی

1,270,000 ریال

1,016,000 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

حاجی آباد (هرمزگان ), سیرجان

شنبه

1398/09/23 ساعت 14:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو

21 صندلی خالی

1,270,000 ریال

1,016,000 ریال
تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

سیرجان, شهربابک (کرمان ), یزد

شنبه

1398/09/23 ساعت 14:50

اتوکار: وی ای پی تخت شو ۲۵ نفره
ترمینال جنوب

18 صندلی خالی

1,270,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت