قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به بندرعباس

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

%14 تخفیف

شهرهای بین راهی

حاجی آباد (هرمزگان ), سیرجان, شهربابک (کرمان ), انار, یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم

16 صندلی خالی

1,050,000 ریال

903,000 ریال
تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> بندرعباس

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

سیرجان, شهربابک (کرمان ), یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:50

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
ترمینال جنوب

39 صندلی خالی

630,000 ریال

441,000 ریال
تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> بندرعباس

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

سیرجان, شهربابک (کرمان ), یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره

44 صندلی خالی

630,000 ریال

441,000 ریال
تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> بندرعباس

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

سیرجان, شهربابک (کرمان ), یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:50

اتوکار: وی ای پی تخت شو ۲۵ نفره
ترمینال جنوب

24 صندلی خالی

1,060,000 ریال

742,000 ریال
سیروسفر پایانه جنوب

پایانه جنوب -> بندرعباس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:05

اتوکار: VIP 2+1
55185424

12 صندلی خالی

848,000 ریال

848,000 ریال
شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

سیرجان, شهربابک (کرمان ), یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:15

اتوکار: بی۹ * V.I.P 25
حضورمسافرین محترم 30 دقیقه قبل از حرکت الزامیست ۵۵۱۸۵۴۲۴الی26

19 صندلی خالی

1,060,000 ریال

742,000 ریال
تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: VIP 2+1

9 صندلی خالی

1,060,000 ریال

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

حاجی آباد (هرمزگان ), سیرجان, شهربابک (کرمان ), یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو

23 صندلی خالی

1,050,000 ریال

787,500 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

%14 تخفیف

شهرهای بین راهی

حاجی آباد (هرمزگان ), سیرجان, شهربابک (کرمان ), انار, یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم

19 صندلی خالی

1,050,000 ریال

903,000 ریال
شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

سیرجان, شهربابک (کرمان ), یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:45

اتوکار: بی۹ * V.I.P 25
حضورمسافرین محترم 30 دقیقه قبل از حرکت الزامیست ۵۵۱۸۵۴۲۴الی26

19 صندلی خالی

1,060,000 ریال

742,000 ریال
سیروسفر پایانه جنوب

پایانه جنوب -> بندرعباس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:05

اتوکار: VIP 2+1
02155185424-26

25 صندلی خالی

848,000 ریال

848,000 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

%14 تخفیف

شهرهای بین راهی

حاجی آباد (هرمزگان ), سیرجان, شهربابک (کرمان ), انار, یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم

21 صندلی خالی

1,050,000 ریال

903,000 ریال
شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

سیرجان, شهربابک (کرمان ), یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: بی۹ * V.I.P 25
حضورمسافرین محترم 30 دقیقه قبل از حرکت الزامیست ۵۵۱۸۵۴۲۴الی26

18 صندلی خالی

1,060,000 ریال

742,000 ریال