قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> بندرعباس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سیرجان, شهربابک (کرمان ), یزد

شنبه

1399/04/21 ساعت 15:50

اتوکار: VIP تخت شو۲۵ نفره
ترمینال جنوب

25 صندلی خالی

1,520,000 ریال

1,292,000 ریال
تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> بندرعباس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1

12 صندلی خالی

1,525,000 ریال

1,296,250 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

حاجی آباد (هرمزگان ), سیرجان, شهربابک (کرمان ), یزد

شنبه

1399/04/21 ساعت 16:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو

22 صندلی خالی

1,520,000 ریال

1,292,000 ریال
تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> بندرعباس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سیرجان, شهربابک (کرمان ), یزد

شنبه

1399/04/21 ساعت 16:50

اتوکار: VIP تخت شو۲۵ نفره
ترمینال جنوب

21 صندلی خالی

1,520,000 ریال

1,292,000 ریال
تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

سیرجان, شهربابک (کرمان ), یزد

شنبه

1399/04/21 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
ترمینال جنوب

19 صندلی خالی

900,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت