قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بندرعباس و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

حاجی آباد (هرمزگان )

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 11:45

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی تخت شو-
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو سکوی تعاونی 13

2 صندلی خالی

1,920,000 ریال

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

حاجی آباد (هرمزگان )

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 12:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

8 صندلی خالی

1,920,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+1

17 صندلی خالی

1,620,000 ریال

      تاریخ حرکت