قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

ایران پیام نو

پایانه غرب -> تبریز

شهرهای بین راهی

زنجان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 09:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> زنجان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 09:00

اتوکار: درسا ۲۵نفره تخت شو(مانیتوردار)

20 صندلی خالی

480,000 ریال

408,000 ریال
تعاونی 14پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> تبریز

شهرهای بین راهی

زنجان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 09:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

14 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> زنجان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 09:30

اتوکار: مارال۲۵نفره(تخت شو)

25 صندلی خالی

480,000 ریال

408,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> زنجان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 09:55

اتوکار: مارال۲۵نفره(تخت شو)

25 صندلی خالی

480,000 ریال

408,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت