قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> زنجان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 05:00

اتوکار: مارال۲۵نفره(تخت شو)

21 صندلی خالی

480,000 ریال

سیروسفر ایران

پایانه غرب -> زنجان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 05:15

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> زنجان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 05:30

اتوکار: مارال۲۵نفره(تخت شو)

24 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> زنجان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 06:00

اتوکار: مارال۲۵نفره(تخت شو)

21 صندلی خالی

480,000 ریال

همسفر مهر پايانه غرب

پایانه غرب تهران -> زنجان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 06:45

اتوکار: ۲۵ نفره وی ای پی

24 صندلی خالی

480,000 ریال

432,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت