قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> زنجان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 01:00

اتوکار: مارال۲۵نفره(تخت شو)

16 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> زنجان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 05:00

اتوکار: مارال۲۵نفره(تخت شو)

19 صندلی خالی

400,000 ریال

سیروسفر ایران

پایانه غرب -> زنجان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 05:15

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> زنجان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 05:30

اتوکار: مارال۲۵نفره(تخت شو)

24 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> زنجان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 06:00

اتوکار: مارال۲۵نفره(تخت شو)

25 صندلی خالی

400,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت