قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ایلام

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اسلام آباد غرب

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 11:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
فکوری/ازمسیرحمیل

10 صندلی خالی

720,000 ریال

648,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> ایوان

شهرهای بین راهی

اسلام آباد غرب

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 14:00

اتوکار: VIP 2+1
شاهین سرتنگی 09189892192

25 صندلی خالی

710,000 ریال

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> ایوان

شهرهای بین راهی

اسلام آباد غرب

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 14:00

اتوکار: Volvo VIP 2+1

13 صندلی خالی

720,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> گیلانغرب

شهرهای بین راهی

اسلام آباد غرب

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 16:00

اتوکار: classicus 2+1

0 صندلی خالی

600,000 ریال

سفرگستر ایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب -> ایلام

شهرهای بین راهی

اسلام آباد غرب

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 16:30

اتوکار: Scania Maral 2+2
اسکانیا مارال/مسیر ایوان

39 صندلی خالی

410,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت