قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> ایلام

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرمانشاه, اسد آباد(همدان ), اسلام آباد غرب

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 18:00

اتوکار: مارال۲۵نفره تخت شو

10 صندلی خالی

850,000 ریال

722,500 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> ایلام

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اسلام آباد غرب

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 18:45

اتوکار: VIP 2+1
جواد دارابی

6 صندلی خالی

860,000 ریال

774,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> ایلام

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرمانشاه, اسد آباد(همدان ), اسلام آباد غرب

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 19:00

اتوکار: مارال۲۵نفره تخت شو

19 صندلی خالی

850,000 ریال

722,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> ایلام

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرمانشاه, اسلام آباد غرب

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴

29 صندلی خالی

520,000 ریال

442,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> ایلام

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

اسلام آباد غرب

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، تلفن هماهنگی09919762218

7 صندلی خالی

865,000 ریال

648,750 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت