قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کنگاور و تخفیف در ترمینال تهران

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

کنگاور

شنبه

1399/10/27 ساعت 07:15

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع، درسا خداپرست

11 صندلی خالی

870,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

کنگاور

شنبه

1399/10/27 ساعت 07:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع

13 صندلی خالی

870,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

کنگاور

شنبه

1399/10/27 ساعت 08:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع، درسا /شعیب گل کوشکی

16 صندلی خالی

870,000 ریال

      تاریخ حرکت