قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

اسد آباد(همدان ), همدان, کنگاور (کرمانشاه )

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 07:15

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره

19 صندلی خالی

684,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

کنگاور

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 08:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

690,000 ریال

586,500 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

کنگاور

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 08:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
سهراب محمدی

25 صندلی خالی

690,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

کنگاور

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 09:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / اینترنت، درسا/سهرابی

22 صندلی خالی

690,000 ریال

تعاونی 16 جهان گشت مهر پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

کنگاور

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 09:15

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

690,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت