قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

کنگاور

جمعه

1398/12/02 ساعت 18:30

اتوکار: VIP 2+1
مارال مانیتور دار تخت شو

18 صندلی خالی

575,000 ریال

460,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

اسد آباد(همدان ), همدان, کنگاور (کرمانشاه )

جمعه

1398/12/02 ساعت 19:45

اتوکار: اسکانیا ۲۵نفره(تخت شو)

19 صندلی خالی

570,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

کنگاور

جمعه

1398/12/02 ساعت 21:00

اتوکار: VIP 2+1
وی ای پی تخت شو

24 صندلی خالی

575,000 ریال

460,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

اسد آباد(همدان ), همدان, کنگاور (کرمانشاه )

جمعه

1398/12/02 ساعت 21:00

اتوکار: ولوو۲۵نفره(تخت شو)

17 صندلی خالی

570,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمانشاه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

کنگاور

جمعه

1398/12/02 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1
مارال تخت شو با شام رایگان

22 صندلی خالی

575,000 ریال

488,750 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت