قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به سنندج

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> سنندج

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 21:45

اتوکار: Scania Maral 2+1

10 صندلی خالی

660,000 ریال

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> سنندج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1

2 صندلی خالی

660,000 ریال

528,000 ریال
دیدار سیر گیتی

پایانه غرب -> سنندج

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1

0 صندلی خالی

660,000 ریال

دیدار سیر گیتی

پایانه غرب -> سنندج

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1

20 صندلی خالی

660,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> سنندج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

دهگلان, قروه, همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: مارال۲۹نفره تخت شو مانیتور دار

9 صندلی خالی

660,000 ریال

528,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> سنندج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قروه

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:45

اتوکار: بی ۹ تخت شو مانیتوردار ۲۵ نفره

20 صندلی خالی

660,000 ریال

594,000 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> سنندج

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Maral 2+1

22 صندلی خالی

660,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
همسفر مهر پايانه غرب

پایانه غرب تهران -> سنندج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دهگلان, قروه, همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:15

اتوکار: درسا مانیتور دار ۲۵نفره وی ای پی

0 صندلی خالی

660,000 ریال

594,000 ریال
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> سنندج

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: 25 نفره (VIP)

4 صندلی خالی

650,000 ریال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> سنندج

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: 25 نفره (VIP)
سکوي اول بيهقي-اتوکاررويال

6 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> سنندج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

دهگلان, قروه, همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: درسا تختشو مانیتور دار ۲۵نفره

4 صندلی خالی

660,000 ریال

528,000 ریال
تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> سنندج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: VIP 2+1
مانیتوردار

2 صندلی خالی

660,000 ریال

594,000 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> سنندج

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: Scania Dorsa 2+1

18 صندلی خالی

660,000 ریال

همسفر مهر پايانه غرب

پایانه غرب تهران -> سنندج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دهگلان, قروه, همدان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: درسا مانیتور دار ۲۵نفره وی ای پی

5 صندلی خالی

660,000 ریال

594,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
دیدار سیر گیتی

پایانه غرب -> سنندج

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:55

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1

12 صندلی خالی

660,000 ریال