قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به سنندج

شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> سنندج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

قروه, همدان

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 07:30

اتوکار: درسا تختشو مانیتور دار ۲۵نفره

8 صندلی خالی

660,000 ریال

528,000 ریال
دیدار سیر گیتی

پایانه غرب -> سنندج

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 08:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
وی آی پی 25نفره

25 صندلی خالی

660,000 ریال

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> سنندج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 08:30

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

660,000 ریال

528,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> سنندج

شهرهای بین راهی

قروه, همدان

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا۲۵نفرهVIP تخت شو

15 صندلی خالی

660,000 ریال

دیدار سیر گیتی

پایانه غرب -> سنندج

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 09:45

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
وی آی پی 25نفره درسا مانیتوردار

25 صندلی خالی

660,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت