قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس سنندج و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> سنندج

شهرهای بین راهی

همدان, قروه

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 07:30

اتوکار: درسا تخت شو۲۵نفره با مانیتور اختصاصی
09101914481

21 صندلی خالی

1,000,000 ریال

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> سنندج

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 07:30

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> سنندج

شهرهای بین راهی

همدان, قروه

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 08:00

اتوکار: درسا تخت شو۲۵نفره با مانیتور اختصاصی
09101914481

22 صندلی خالی

1,000,000 ریال

      تاریخ حرکت