قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به بانه

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> سردشت (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

بانه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی7عدل(مانیتوردار)09359958004حسنپور(شام رایگان )

7 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> سردشت (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

بانه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی7عدل(مانیتوردار)09359958004

15 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> بانه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی7عدل09359958004(شام رایگان)

10 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> بانه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1

19 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> بانه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:45

اتوکار: VIP 2+1

4 صندلی خالی

550,000 ریال